top of page

Derfor er trening viktig for eldre


Med økende alder skjer det et generelt tap av fysisk kapasitet og yteevne. Dette gjelder både for utholdenhet og styrke. Alle mister vi gradvis muskelmasse etter hvert som alderen øker. Selv om vi er fysisk aktiv i godt voksen alder kan vi ikke oppheve denne aldringsprosessen, kun forsinke den. Med hjelp av styrketrening kan vi redusere tapet av muskelmasse og vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene. Dette kan få stor betydning for hvordan man klarer seg i hverdagen når man blir eldre.

Gjennom regelmessig trening i godt voksen alder opprettholdes og forbedres balanse, kroppskontroll og styrke. Dette reduserer risikoen for ulykker som for eksempel fall og bruddskader. Trening fremmer også den mentale helsen og fører til at man føler seg yngre både i kropp og i sinn selv om man har nådd en godt voksen alder. Fysisk aktivitet kan bedre søvnen. Etter en treningsøkt opplever de fleste en følelse av velvære og etter en periode med trening opplever mange gradvis at de får en bedre selvfølelse. Velger man å trene på i en gruppe eller på et treningsenter blir man også med i et sosialt fellesskap. På den måten øker man livskvaliteten og helsegevinsten blir enda større.

Regelmessig fysisk aktivitet kan hjelpe til med å forebygge en rekke kroniske sykdommer og lidelser som for eksempel hjerte og karsykdommer, diabetes 2 og bidrar til å forebygge mange av de velferdssykdommene som har hatt en kraftig økning de siste årene. Mange kroniske lidelser kan også bli lettere å leve med dersom du trener jevnlig.

Fornuftig fysisk aktivitet for seniorer innebærer liten risiko. Det kan tvert imot være farligere å være inaktiv. Fysisk aktivitet er livsviktig for eldre, men selvsagt må aktiviteten tilpasses til form og helsetilstand. Det viktigeste er å sette seg realistiske mål og start rolig. Er man i tvil, så bør man søke råd hos legen sin, men det viktigste er å lytte til signaler fra kroppen.

Det er aldri for sent å begynne.

Tags:

Featured Posts
Nytt på bloggen
Recent Posts
Følg meg gjerne
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page